تبلیغات


کلاس قصه گویی 96/10/24

یکشنبه 96/10/24 در کتابخانه شهید علم الهدی در بخش کودک کتابخانه کلاس قصه گویی برای کودکان زیر هفت سال برگزار شد. 

در این کلاس سرکار خانم باقری برای حدودا ده نفر از کودکان عضو کتابخانه سه قصه خواندند و سپس کودکان نقاشی هایی متناسب با قصه ها کشیدند.


کلاس قصه گویی


برای شرکت در کلاس های قصه گویی روزهای یکشنبه ساعت 4:30 به کتابخانه علم الهدی مراجعه کنید.منبع این نوشته : منبع